Tests genéticos

Tests genéticos

La malaltia periodontal es caracteritza per ser una patologia de caràcter multifactorial en la qual es produeix un desequilibri entre l'agressió de la placa bacteriana i la capacitat del sistema immunològic de l'hoste de controlar la infecció. S'ha comprovat científicament que hi ha variacions en el nostre sistema de defensa que afecten la nostra capacitat per contra atacar i eliminar aquests bacteris, aquestes variacions estan genéticamete determinades. Gràcies a l'evolució de la tecnologia avui en dia comptem amb tests genètics que determinen aquesta susceptibilitat i que ajuden a realitzar diagnòstics més precisos.