Tests microbiologicos

Tests microbiologicos

La periodontitis és una infecció causada per un rang de 700 espècies bacterianes diferents, ben organitzades en un ecosistema conegut com biofilm i comunament reconegut com a placa bacteriana. En casos específics, per a realitzar un diagnòstic i establir un pla de tractament precís és necessari realitzar un test microbiològic. Per analitzar les mostres microbiològiques comptem amb el suport d'un laboratori especialitzat en microbiologia.