Nota legal i condicions d’ús de la web

L’accés i/o ús de la web https://clinicajoanramis.com atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva des d’aquest accés i/o ús, d’aquesta nota legal i de la política de privadesa a la darrera versió. Per aquest motiu, t’aconsellam que llegesquis aquests documents abans d’utilitzar les funcionalitats oferides per aquest lloc web, i també cada vegada que hi accedesquis, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions.

L’accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

I.TITULAR DE LA WEB

A l’efecte del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la informació següent sobre el titular d’aquesta web:

Titular de la web: Dr. JOAN RAMIS MATAS (d’ara endavant, Clínica Dental Joan Ramis)

Domicili professional: Carrer de Vicenç Buades, n. 54, 1r A, 07470 Port de Pollença, Illes Balears

NIF: 43002220V

Dades de col·legiació: Odontòleg col·legiat al Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, amb el número de col·legiat 403.

Títols professionals:
Odontòleg diplomat per la UNIBE – Universitat Iberoamericana – (títol homologat a Espanya per resolució del Ministeri d’Educació del 25 gener de 1993).
Màster universitari en Implantologia Oral i Estètica Dental per la UIB.
Especialista universitari en Empelts Ossis i Tractaments de Teixits per l’IMOI i la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Informació sobre les normes professionals aplicables a l’exercici de la professió:
Codi espanyol d’ètica i deontologia dental www.dentistasbaleares.com/documentos/D_11.pdf

A més del domicili, es posen a la disposició dels usuaris els canals següents per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:
Formulari de contacte de la web
info[@]clinicajoanramis.com
– Telèfon: +34 971 866 044

II.CONDICIONS D’ÚS

 1. Introducció. Accedint i utilitzant aquesta pàgina web, l’usuari acorda obligar-se a les condicions que s’exposen a continuació, per la qual cosa se li recomana que llegesqui acuradament aquesta secció abans d’iniciar la navegació.
 2. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de manera lícita, d’acord amb el que es disposa en les aquestes condicions i de manera que no produesquin un perjudici en els drets o interessos de la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS o de tercers. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet igualment a:
  • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
  • No utilitzar les dades publicades a la web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
  • No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes, de manera que induesquin els receptors a errors de la informació, ni tampoc a difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors.
  • No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS o de tercers;
  • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS, ddels seus proveïdors o de terceres persones.
  • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment.
  • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines d’aquesta web.
 3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta web es proporciona “tal com està” i l’ús que se’n faci és a càrrec únicament i exclusiva de l’usuari, per la qual cosa, ni la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la web, i s’exclou expressament la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS, en totes les mesures previstes per la Llei, de qualsevol mena de garanties, expresses o implícites.

  La CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De tant en tant, podran produir-se interrupcions durant el temps que sigui necessari per a la realització de les operacions de manteniment corresponents.

  CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat esmentada; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o al maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus, programaris maliciosos, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, i descarta qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

  Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o la mala utilització dels continguts de la web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats pels usuaris mateixos o uns altres tercers. La CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS no assumeix cap obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament.

 4. Enllaços externs. En cap cas, la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços que pertanyin a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 5. Tractament de dades personals. Els usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen a la nostra política de privadesa, disponible a la pàgina principal de la web, amb la qual cosa queda, així mateix, aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seva informació personal, com també el d’oposició al seu tractament.
 6. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sense perjudici dels continguts sobre els quals terceres persones poguessin ostentar drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la web, el nom del domini, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació i altres elements continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS, a qui correspon l’exercici exclusiu de tots els drets d’explotació en qualsevol forma, i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al previst per la Llei de propietat intel·lectual vigent. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, hi vulguin establir un enllaç, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquesta pàgina o servei però que no en reprodueix els continguts i serveis.
 7. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula d’aquestes condicions d’ús es declaràs nul·la, només afectarà a aquesta disposició o a aquella part que així hagi estat declarada, amb la qual cosa subsistiran les condicions a tota la resta i es considerarà tal disposició, o la part afectada, com a no posada.
 8. Acceptació. L’accés a la web i la seva utilització implica necessàriament que acceptis expressament totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús.
 9. Jurisdicció i Llei aplicable. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, aquesta web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les regles de conflicte de llei, i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-ne de la utilització o dels serveis que hi són vinculats se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals d’acord amb el domicili de la CLÍNICA DENTAL JOAN RAMIS, i els usuaris renunciran expressament al fur propi, si fos el cas.
Política de Privadesa
 1. INFORMACIÓ SOBRE ELS FITXERS I ELS TRACTAMENTS.- D’acord amb el previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que apareixen en aquesta web s’incorporaran a un fitxer de la titularitat del Dr. Joan Ramis Matas (Clínica Dental Joan Ramis), amb domicili professional al Carrer de Vicenç Buades, núm. 54 – 1r A, 07470 Port de Pollença, Illes Balears, i s’utilitzaran per tramitar les sol·licituds, atendre els suggeriments o queixes, o amb finalitats estadístiques i per millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis.

  De manera general, els camps dels formularis de la web marcats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per a la tramitació correcta de les sol·licituds.

 2. DADES DE TERCERS.- En cas de proporcionar dades de caràcter personal titularitat de tercers, l’usuari manifesta que disposa del consentiment dels afectats i que els ha informat prèviament del contingut d’aquesta política de privadesa.
 3. DRETS DE L’INTERESSAT.- Els afectats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit acompanyat d’una còpia del seu DNI i dirigit al domicili de la Clínica Dental Joan Ramis o a info[@]clinicajoanramis.com.

Política de cookies

PER A QUÈ UTILITZAM COOKIES I TRACTAM DADES DE NAVEGACIÓ?
En aquesta web utilitzam cookies. En cas d’utilitzar la nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies, manifestes el teu consentiment per a instal·lar-les.

Què és una cookie?
Una cookie és un fitxer que les webs transfereixen als equips que s’hi connecten. Si sovint els propòsits de les cookies són només tècnics, també poden permetre, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, segons la informació que continguin i la manera en què usis el teu equip, utilitzar-se per reconèixer l’usuari.
Hi ha cookies controlades i gestionades pel titular de la web (s’anomenen “cookies pròpies”) i unes altres que ho són per tercers (conegudes com a “cookies de tercers”), per exemple, perquè aquests tercers proporcionen una eina o una funcionalitat integrada a la web.
Algunes cookies es cancel·len una vegada finalitzada la navegació a la web (cookies de sessió), mentre que unes altres poden seguir emmagatzemades a l’equip dels usuaris i ser accedides per un període més llarg (cookies persistents).

Quin tipus de cookies utilitzam i per a què?
En aquesta web utilitzam les cookies següents:

 1. Cookies tècniques o indispensables a la prestació dels serveis
  Utilitzam cookies tècniques per poder prestar els serveis sol·licitats pels nostres usuaris. Aquestes cookies són indispensables per a la navegació i la utilització de les diferents opcions i serveis de la web, com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o sons o compartir continguts a través de xarxes socials.

 2. Cookies de personalització
  Amb la finalitat d’optimitzar l’experiència d’ús de la nostra web, utilitzam cookies de personalització que ens permeten configurar la web i els seus serveis d’acord amb les preferències de l’usuari o amb les característiques generals del seu equip, per exemple, el navegador i la versió utilitzada, el sistema operatiu instal·lat, etc. Aquestes cookies s’usen, per exemple, per recordar els paràmetres que l’usuari va triar durant les seves visites i orientar el contingut de la web d’acord amb el seu idioma.

 3. Cookies d’anàlisi
  Les cookies d’anàlisi permeten mesurar i analitzar l’activitat dels llocs web i elaborar perfils de navegació dels usuaris. Utilitzam les cookies de GOOGLE ANALYTICS per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin comprendre la manera en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la i ajustar-la a les preferències dels nostres visitants.

  GOOGLE ANALYTICS és una eina proveïda per l’empresa Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043. EUA. Pots obtenir més informació sobre el funcionament de GOOGLE ANALYTICS i les cookies utilitzades per aquest servei als enllaços següents:

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  Pots desactivar les cookies de GOOGLE ANALYTICS mitjançant la instal·lació en el teu navegador del complement d’inhabilitació creat per Google i disponible a l’enllaç següent: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
  Típicament, les dades derivades de la teva navegació que poden ser objecte d’anàlisi són les següents:

  • El nom del domini del proveïdor (PSI) i/o adreça IP que dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx només estarà identificat amb el domini xxx.es i/o l’adreça IP. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
  • La data i hora d’accés al nostre web. Això ens permet saber les hores de més afluència i fer els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació a les nostres hores punta.
  • L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada podem conèixer l’efectivitat dels diferents bàners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que oferesquin millors resultats.
  • El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar-ne i millorar-ne el contingut, amb la finalitat que els usuaris obtenguin un resultat més satisfactori.

Són anònimes les cookies?
Les cookies no contenen informació que permeti per si sola identificar un usuari concret. Respecte a nosaltres, la informació obtinguda només podria associar-se a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat a la web. En aquest cas, aquestes dades seran incorporades a fitxers de dades de caràcter personal, la responsabilitat del qual recau sobre el titular d’aquesta web, i es tractaran per a les finalitats indicades a aquesta política d’ús de cookies, per complir amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment, els usuaris afectats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de la informació personal, com també el d’oposició al seu tractament, segons s’indica a la política de privadesa de la nostra web.

Com puc gestionar les cookies?
Els usuaris de la web tenen l’opció de no rebre cookies, esborrar-les o de ser informats sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador. Per saber com pots gestionar les cookies, et convidam a consultar l’ajuda al teu navegador.
Per a la teva comoditat, a continuació trobaràs informació proporcionada pels desenvolupadors dels principals navegadors sobre la gestió de cookies:

Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042

En cas de desactivar les cookies, és possible que no puguis fer ús de totes les funcionalitats de la web.
Per inhabilitar l’ús de cookies publicitàries de tercers, els usuaris poden igualment visitar la pàgina d’inhabilitació de la Iniciativa publicitària de la xarxa (NAI, Network Advertising Initiative.
Pàgina en anglès:
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).